Träningsvärk

 

Träningsvärk är en naturlig reaktion på att vi har överskridit vår  kapacitet, ofta i samband med att vi har utfört fysisk aktivitet som vi är ovana vid. Värk uppstår även när aktiviteten som belastar muskler återupptas efter en längre tids vila. Symptomen kommer oftast inom ett dygn och varierar från lätt ömhet till kraftig smärta. Smärtan ger vanligtvis med sig inom en vecka och är helt ofarlig.

Trots att träningsvärk är vanligt, framförallt inom idrotten, så är orsaksmekanismerna inte helt kända, och det råder delade uppfattningar om hur tillståndet ska behandlas och förebyggas. Det man har kunnat påvisa genom vetenskaplig studie av Ortopeden Sven Jönhagen, verksam vid Danderyds Sjukhus, är att träningsvärk får man endast genom att utföra excentriska rörelser.


Eftersom kroppen kompenserar för smärtan och stelheten genom att förändra ordningen med vilken musklerna aktiveras, förändras även koordinationen, vilket troligen minskar prestationsförmågan samtidigt som skaderisken ökar.

Det finns en mängd mer eller mindre verksamma metoder för att minska smärtan vid träningsvärk. Det som framstår som mest verksamt är fortsatt fysisk aktivitet, även om den smärtlindrande effekten där är relativt kortvarig. Den smärtlindrande effekten vid aktivitet kommer troligtvis på grund av de endokrina systemets utsöndring av endorfiner, och dessa har en effekt på smärtlindring i 2-5 timmar. Massage har motsvarande effekt.

Efter att man har upplevt träningsvärk, och att den har avtagit, samt att man återupptar samma aktivitet inom någon vecka, så kommer man inte att uppleva träningsvärk i samma muskler igen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *